Giá xe

CHỌN LOẠI XE BẠN MUỐN DỰ TOÁN

4
LOẠI XE
  • Hilux 2.4E (4x4) MT
  • Hilux 2.4E (4x2) AT MLM
  • Hilux 2.8G (4x4) AT MLM
  • Hilux 2.4 4x2 MT
 
772.000.000 VND
15.440.000 VND
1.000.000 VND
340.000 VND
487.000 - 2.800.000 VND
(Từ 4 chỗ đến 16 chỗ)
3.660.000 - 5.070.000 VND
(Đứng tên Cá nhân và Công ty)
 
662.000.000 VND
13.240.000 VND
1.000.000 VND
340.000 VND
487.000 - 2.800.000 VND
(Từ 4 chỗ đến 16 chỗ)
3.660.000 - 5.070.000 VND
(Đứng tên Cá nhân và Công ty)
 
878.000.000 VND
17.560.000 VND
1.000.000 VND
340.000 VND
487.000 - 2.800.000 VND
(Từ 4 chỗ đến 16 chỗ)
3.660.000 - 5.070.000 VND
(Đứng tên Cá nhân và Công ty)
 
622.000.000 VND
12.440.000 VND
1.000.000 VND
340.000 VND
487.000 - 2.800.000 VND
(Từ 4 chỗ đến 16 chỗ)
3.660.000 - 5.070.000 VND
(Đứng tên Cá nhân và Công ty)
 
* Thuế trước bạ tại cần thơ là 12%(ngoại trừ Hiace và Hilux là 2%)

/san-pham/94/gia-xe
Error | Toyota Cần Thơ (TCTC) | Hotline 0949 919 919

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.