Bảo dưỡng định kỳ là gì?

Bảo dưỡng định kỳ là gì?

Trong quá trình vận hành xe, máy móc bị ăn mòn một cách tự nhiên. Nếu chúng ta không kiểm tra hoặc thay thế các bộ phận đó có thể gây hao mòn xe, giảm đi các tính năng an toàn của xe và thậm chí ảnh hưởng đến các bộ phận khác có liên quan.


/content/bao-duong-dinh-ky-la-gi