Đối tượng

ĐỐI TƯỢNG

  • Tất cả các khách hàng mua xe mới (không bao  gồm xe lô, xe bán qua đại lý khác)
  • Tất cả các khách hàng làm dịch vụ sửa chữa

Khách hàng sau khi đăng ký tham gia chương trình tích lũy điểm sẽ trở thành “Khách hàng thân thiết” của Toyota Cần Thơ.


/content/doi-tuong