NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU XE

NHỮNG THÔNG TIN CẦN THIẾT
ĐỐI VỚI CHỦ SỞ HỮU XE

Nơi nhận dịch vụ bảo hành

Ðại lý/ Trạm dịch vụ bảo hành ủy quyền chính hãng của Công ty Ôtô Toyota Việt Nam sẽ là nơi thực hiện những sửa chữa cần thiết, sử dụng những phụ tùng mới hoặc những phụ tùng tái chế cho xe của khách hàng nằm trong chế độ được bảo hành. Để đạt được sự chăm sóc tốt nhất và giúp cho xe của Quý khách hàng được theo dõi thành một quy trình, Toyota khuyến khích Khách hàng hãy trở lại đại lý/Trạm dịch vụ bảo hành đã bán xe cho Quý khách.

 Ði du lịch/ Di chuyển
sang nước khác

Nếu Quý khách đi du lịch hoặc di chuyển sang nước khác và xảy ra trường hợp xe bị hỏng hóc, hãy liên hệ với Ðại lý Toyota ở địa phương. Tuy vậy, xin lưu ý rằng, dịch vụ bảo hành có thể không được cung cấp bởi đại lý tại địa phương, vì xe Toyota của Quý khách có thể không tuân thủ theo quy định hay những yêu cầu về môi trường của quốc gia đó.

Những thông tin cần thiết

Trong trường hợp hỏng hóc xảy ra, hãy chuẩn bị những thông tin sau đây:

- Mô tả chính xác về những hỏng hóc bao gồm những điều kiện hoạt động.
- Model và năm sản xuất.
- Số nhận dạng phương tiện (VIN)
- Số đo công tơ mét hiện thời.
- Ngày mua xe.
- Ðại lý/Trạm dịch vụ bảo hành bán xe và thực hiện dịch vụ.
- Thống kê quá trình dịch vụ xe của Quý khách.

Cách thức đăng ký bảo hành

Liên hệ Đại lý/ Trạm dịch vụ bảo hành ----> Thông báo yêu cầu bảo hành ----> Đưa xe đến bảo hành ----> Kiểm tra và nhận xe.

Đây là cách trực tiếp nhất để giải quyết những vấn đề của Quý khách. Tất cả những đại lý/Trạm dịch vụ bảo hành Toyota ở Việt Nam là pháp nhân chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc cung cấp các dịch vụ và sửa chữa Quý khách cần. Ðầu tiên, liên hệ với Trưởng phòng dịch vụ của đại lý/ Trạm dịch vụ hoặc với nhân viên phụ trách quan hệ với khách hàng. Giải thích đầy đủ về tình trạng hỏng hóc.

Nếu Quý khách thấy rằng vấn đề không được giải quyết, hãy trình bày với Giám đốc đại lý của Quý khách là người quan tâm nhất đến sự hài lòng và sự lui tới của Quý khách. Nếu đại lý Toyota của Quý khách không thể đưa ra giải pháp, xin vui lòng liên hệ với Công ty ôtô Toyota Việt Nam (TMV) qua phòng dịch vụ của TMV được ghi trên Phiếu đăng ký bảo hành.

 


/content/nhung-thong-tin-can-thiet-doi-voi-chu-so-huu-xe