Thủ tục đăng ký xe

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XE

Chuẩn bị hồ sơ xe

1.    Hóa đơn bán hàng (bản chính, tên người mua/bản đã ký tên, đóng dấu)

2.    02 bộ bản cà số khung, số máy

3.    Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của xe (bản chính)

4.    Phiếu kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (bản copy)

5.    Hóa đơn Nhà máy xuất cho đại lý (liên xanh)

6.    Nếu là công ty, cần:
    Giấy phép đăng ký kinh doanh bản copy có sao y
    Giấy giới thiệu đến đội đăng ký xe, phòng CSGTĐB đăng ký xe

7.    Nếu là cá nhân, cần:
    Mang theo hộ khẩu, CMND (bản chính)

8.    Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bắt buộc để đăng ký lưu hành). Khách hàng có thể mua thêm các loại hình bảo hiểm khác (bảo hiểm vật chất, bảo hiểm con người) nếu có nhu cầu

9.    Tờ khai thu lệ phí trước bạ

10.    Khách hàng photo 1 bản tất cả các giấy tờ nêu trên để lưu

Nộp lệ phí trước bạ xe

1.    Mang toàn bộ hồ sơ liệt kê ở bước 1 đến phòng thuế Quận/Huyện nơi cư trú để làm trước bạ

2.    Xin 2 tờ khai và khai theo hướng dẫn của phòng thuế (đối với công ty, phải có chữ ký và đóng dấu của công ty trên tờ khai)

3.    Dùng tờ khai để nộp tiền phí trước bạn tại Kho bạc của TP/Quận/Huyện hoặc hay tại phòng thuế (tùy theo từng khu vực) và lấy biên lai nộp phí trước bạ

Đăng ký biển số xe

1.    Mang xe cần đăng ký biển số cùng toàn bộ hồ sơ nhận lại từ phòng thuế trong đó có biên lai đã nộp thuế và tờ khai trước bạn đến Phòng CSGT đường bộ của thành phố/tỉnh

2.    Điền thông tin vào Tờ khai đăng ký xe ô tô:
    • Đối với công ty thì phải có chữ ký của người có trách nhiệm cao nhất và đóng dấu của công ty trên tờ khai
    • Sau khi nộp tờ khai và hồ sơ sẽ được mời nhấn số. Sau khi nhấn số sẽ nhận được giấy hẹn và biển số ngay.

Xét lưu hành xe

Mang giấy hẹn đến phòng CSGT đường bộ cấp và giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe, đưa xe đến trạm đăng kiểm để xét lưu hành. Trạm đăng kiểm sẽ dán tem lưu hành 30 tháng, thu phí đường bộ và giữ lại Sổ đăng kiểm. Sau khi nhận Giấy đăng ký xe bản chính, photo nộp trạm đăng kiểm sẽ nhận sổ đăng kiểm bản chính.

 

 


/content/thu-tuc-dang-ky-xe