TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE

TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ XE

Ðưa xe đến bảo hành

Chủ xe có trách nhiệm đưa xe của mình đi đến bất kỳ Ðại lý/Trạm dịch vụ bảo hành và sửa chữa được Toyota uỷ quyền nào tại Việt Nam để làm bảo hành.

Chủ xe có trách nhiệm bảo dưỡng xe như kiểm tra hoạt động của máy, thay dầu bôi trơn, rửa xe, đánh bóng, thay bầu lọc, nước làm mát, bugi, cầu chì, thay chổi gạt mưa, má phanh, đĩa côn đã mòn. Ðó là việc bảo dưỡng thường xuyên cho mọi loại xe.

Bảo dưỡng xe

Chủ xe có trách nhiệm sử dụng xe, bảo dưỡng xe một cách hợp lý và quan tâm tới xe theo đúng những chỉ dẫn ghi trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng".

Nếu xe của Khách hàng được sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt, chủ xe càng phải chú ý bảo dưỡng xe như yêu cầu trong cuốn "Hướng dẫn sử dụng".

Ghi lại những
lần bảo dưỡng

Chủ xe có trách nhiệm ghi lại tất cả những lần bảo dưỡng xe. Ðiều này cần thiết vì trong một số trường hợp nó chứng minh Quý khách đã bảo dưỡng xe theo như yêu cầu.


/content/trach-nhiem-cua-chu-xe