Ắc quy

Ắc quy

Vai trò của ắc quy là gì?

  • Cung cấp nguồn điện để khởi động động cơ.
  • Cung cấp nguồn điện cho các thiết bị điện.

Tích trữ điện để khởi động lại động cơ.


Nếu ắc quy không được kiểm tra

  • Thể tích dung dịch điện phân giảm đi, và ắc quy không thể nạp đủ được.

Ắc quy bị biến chất, hết điện và dung lượng giảm đi.​


Chu kỳ kiểm tra/ thay thế

Sau mỗi 10,000 km hay 1 năm.


Nguy cơ chập mạch

Ắc quy có hai cực dương và âm. Nếu tiếp xúc với nước, các cực sẽ được nối điện và chập mạch có thể xảy ra.

Xe hay các bộ phận điện bị ngắn mạch khi cực dương và cực âm được nối ngược lại.


/phu-tung/ac-quy