Bàn đạp phanh

Bàn đạp phanh

Tầm quan trọng của việc điều chỉnh bàn đạp phanh

  • Hiệu chỉnh hành trình của bàn đạp phanh là cần thiết để đạt được lực phanh đủ lớn.

Điều chỉnh phanh sao cho nó không bị bó phanh hay kẹt phanh khi không đạp phanh.


Các mục kiểm tra

  • Tình trạng bàn đạp.
  • Độ cao bàn đạp.
  • Hành trình tự do bàn đạp.

Khoảng cách dự trữ của bàn đạp.


Chu kỳ kiểm tra

Sau mỗi 10,000 km hay 06 tháng.


/phu-tung/ban-dap-phanh