Bugi

Bugi

Bugi là gì?

Nó phát ra tia lửa để đốt cháy hỗn hợp không khí - nhiên liệu đã được nén lại.


Nếu bugi không được thay thế

Do mép của điện cực bị mòn, khe hở bugi rộng ra, tính kinh tế nhiên liệu sẽ kém, và công suất phát ra giảm.


Chu kỳ kiểm tra/ thay thế

Mỗi 40,000 km


/phu-tung/bugi