Hệ thống phanh

Hệ thống phanh

Mô tả

Hệ thống phanh giảm tốc độ hay dừng xe đang chuyển động, hay ngăn cho xe đang đổ bị trôi. Nếu hệ thống phanh bị hỏng, sẽ xảy ra tình trạng đặc biệt nguy hiểm như không thể giảm tốc độ được khi đang lái xe. Do đó, việc bảo dưỡng hệ thống phanh là cần thiết.


Các mục bảo dưỡng liên quan đến hệ thống phanh

  • Bàn đạp phanh.
  • Cần phanh tay.
  • Phanh đĩa.
  • Phanh trống.
  • Dầu phanh.
  • Đường ống phanh.

 


/phu-tung/he-thong-phanh