Hỗn hợp không tải

Hỗn hợp không tải

Hỗn hợp không tải là gì?

Hỗn hợp không khí - nhiên liệu được điều chỉnh trong khi chạy không tải để giữ cho động cơ hoạt động ổn định.


Nếu hỗn hợp không tải sai

  • Tính ổn định hoạt động của động cơ sẽ giảm đi.

Lượng khí CO/HC xả ra sẽ tăng lên.


Chu kỳ kiểm tra/ điều chỉnh

Sau mỗi 20,000 km


/phu-tung/hon-hop-khong-tai