Khe hở xupap

Khe hở xupap

Khe hở xupap là gì?

Cho phép thời điểm đóng và mở xupáp chính xác, thậm chí nếu các chi tiết bị giãn nỡ do nhiệt.


Khe hở quá lớn

Nó gây ra triệu chứng như tiếng kêu không bình thường từ động cơ (kêu xupáp).


Khe hở không đủ

Nó gây ra triệu chứng như động cơ rung nhẹ.


Chu kỳ kiểm tra/ điều chỉnh

  • Sau mỗi 40,000 km hay 80,000 km đối với động cơ xăng.
  • Sau mỗi 20,000 km đối với động cơ diesel.

/phu-tung/khe-ho-xupap

Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[HY000]: General error: 2006 MySQL server has gone away in C:\inetpub\wwwroot\includes\database\database.inc:2227 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\includes\database\database.inc(2227): PDOStatement->execute() #1 C:\inetpub\wwwroot\includes\database\database.inc(697): DatabaseStatementBase->execute() #2 C:\inetpub\wwwroot\includes\database\database.inc(2406): DatabaseConnection->query() #3 C:\inetpub\wwwroot\includes\lock.inc(167): db_query() #4 C:\inetpub\wwwroot\includes\lock.inc(146): lock_may_be_available() #5 C:\inetpub\wwwroot\includes\bootstrap.inc(438): lock_acquire() #6 C:\inetpub\wwwroot\includes\bootstrap.inc(460): DrupalCacheArray->set() #7 [internal function]: DrupalCacheArray->__destruct() #8 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\includes\database\database.inc on line 2227