Nắp bình nhiên liệu

Nắp bình nhiên liệu

Nắp bình nhiên liệu là gì?

Là một nắp để đậy bình nhiên liệu.


Tầm quan trọng của việc kiểm tra nắp bình nhiên liệu

  • Nếu gioăng bị hỏng, hơi nhiên liệu sẽ bay vào không khí.

Nếu van chân không bị vỡ, không khí không thể hút vào trong bình được để thế chỗ cho nhiên liệu đã sử dụng, khi đó, mật độ chân không xuất hiện trong bình làm nó bị móp.


Chu kỳ kiểm tra

Sau khi 40,000 km hay 2 năm.


/phu-tung/nap-binh-nhien-lieu