Nắp két nước

Nắp két nước

Nắp két nước là gì?

  • Nắp két nước cho phép nước làm mát máy ổn định ở một áp suất không đổi, nhằm giữ cho điểm sôi của nước làm mát hơn 1000C. Ngoài ra, nắp két nước cũng giúp nâng cao tính năng làm mát bằng cách tạo nên sự chênh lệch nhiệt độ giữa nước làm mát máy và không khí.
  • Van áp suất mở ở áp suất cao để đưa nước làm mát vào bình chứa. Mặt khác, van chân không mở khi giảm áp suất để hút nước làm mát ngược lại từ bình chứa.


Tầm quan trọng của việc kiểm tra nắp két nước

Nếu nó không hoạt động tốt, nó sẽ gây nên quá nóng.

Chu kỳ kiểm tra

Sau mỗi 40,000 km hay 2 năm.

 

 


/phu-tung/nap-ket-nuoc