Nước làm mát động cơ

Nước làm mát động cơ

Vai trò của nước làm mát động cơ

  • Ngăn không cho nước làm mát đóng băng.
  • Ngăn không cho các bộ phận của hệ thống làm mát bị rỉ.
  • Làm cho hệ thống không bị quá nóng (điểm sôi cao hơn so với nước).

Nếu không thay nước làm mát

Khả năng chống rỉ của nó sẽ giảm đi, và két nước, đường ống thép và cao su v.v. sẽ bị hỏng.


Chu kỳ thay thế

Sau mỗi 40,000 km hay 2 năm.


Các loại nước làm mát

Có 2 loại nước làm mát LLC (nước làm mát có tuổi thọ cao): đỏ và xanh. Cả hai loại hầu như có cùng thành phần.


/phu-tung/nuoc-lam-mat-dong-co