Phần tử lọc khí

Phần tử lọc khí

Chức năng của phần tử lọc khí

Lọc sạch bụi bẩn, cát v.v. để làm sạch không khí khi nạp vào trong động cơ.


Nếu lọc khí bị tắt 

Công suất của động cơ sẽ giảm và tính kinh tế nhiên liệu sẽ kém do lượng không khí hút vào trong xylanh giảm đi.


Chu kỳ thay thế

Sau mỗi 40,000 km hay 4 năm.

Trong điều kiện đường xá nhiều cát và bụi, chu kỳ làm sạch/ thay thế sẽ ngắn hơn do nó dễ bị tắc hơn.


/phu-tung/phan-tu-loc-khi