Van PCV

Van PCV

Van PCV là gì?

Là một trong những thiết bị để kiểm soát khí xả và đốt cháy lại khí lọt.


Tầm quan trọng của việc kiểm tra van PCV

  • Nếu van PCV bị tắc, khí lọt sẽ không được đưa vào đường ống nạp và nó được xả ra không khí.

Nó cũng sẽ hòa lẫn với dầu động cơ và làm biến chất dầu.


Chu kỳ kiểm tra

Sau mỗi 20,000 km


/phu-tung/van-pcv