Giá xe

CHỌN LOẠI XE BẠN MUỐN DỰ TOÁN

1
LOẠI XE
  • Land Cruiser Prado
 
2.167.000.000 VND
216.700.000 VND
1.000.000 VND
340.000 VND
487.000 - 2.800.000 VND
(Từ 4 chỗ đến 16 chỗ)
3.660.000 - 5.070.000 VND
(Đứng tên Cá nhân và Công ty)
 
* Thuế trước bạ tại cần thơ là 12%(ngoại trừ Hiace và Hilux là 2%)

/san-pham/100/gia-xe