Danh sách Khách Hàng trúng thưởng chương trình ưu đãi "Khuyến mãi tưng bừng - Mừng đại lễ"

KẾT QUẢ BỐC THĂM TRÚNG THƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH "KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG - MỪNG ĐẠI LỄ"
 

Toyota Cần Thơ và Toyota An Giang xin chúc mừng các khách hàng đã trúng thưởng trong chương trình "Khuyến mãi tưng bừng - Mừng đại lễ dành cho khách hàng dịch vụ.

KHUYẾN MÃI TƯNG BỪNG - MỪNG ĐẠI LỄ

- Xin chúc mừng Khách Hàng trúng thưởng giải đặc biệt:

STT TÊN KHÁCH HÀNG BIỂN SỐ TÊN QUÀ
1 BÀNH ĐỨC HOÀI 65A-262.xx Máy tính bảng
2 DƯƠNG QUANG KHỞI 84A-028.xx Điện thoại
3 ĐẶNG THANH HỒNG 51H-693.xx Tivi

Danh sách Khách Hàng trúng thưởng tuần: ( CLICK ĐỂ XEM )

 • Stt Tên Khách hàng Biển số Tên quà
  1 NGUYỄN TIẾN DÂN 64A-057.xx Cặp áo thun
  2 TRẦN HOÀNG PHÚ 65A-167.xx Cặp áo thun
  3 NGUYỄN ĐẶNG PHÚ VINH 65C-166.xx Cặp áo thun
  4 PHẠM HUY TÂN 68A-127.xx Cặp áo thun
  5 NGUYỄN MINH PHỤNG 65A-233.xx Cặp áo thun
  6 BÙI THANH DIỆN 69A-082.xx Cặp áo thun
  7 HUỲNH TRUNG TIẾN 84A-072.xx Dịch vụ rửa máy
  8 LÊ VĂN SƠN 63A-133.xx Dịch vụ rửa máy
  9 TRẦN HOÀNG ANH 95A-053.xx Dịch vụ rửa máy
  10 NGUYỄN CHÍ HÙNG 65A-098.xx Dịch vụ rửa máy
  11 ĐÀO THỊ DIỄM TRINH 84A-000.xx Bao da chìa khóa
  12 PHẠM VĂN ĐƯỢC 65A-218.xx Bao da chìa khóa
  13 NGUYỄN VĂN HÙNG 64A-061.xx Bao da chìa khóa
  14 SƠN QUANG BAN 84A-070.xx Bao da chìa khóa
  15 NGUYỄN VĂN HIỆP 84A-063.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  16 LÂM VĂN QUỐC 84A-022.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  17 ĐÀO BÌNH PHƯỚC 83A-102.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  18 VÕ VĂN LÂM 83A-069.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  19 NGUYỄN TẤN SỬ 65A-274.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  20 HÀ TẤN TƯỞNG 65A-259.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  21 HUỲNH QUỐC BẢO 65A-045.xx Dịch vụ phủ gầm chống gỉ
  22 VĂN NHÂN QUANG 67A-170.xx Cặp áo thun
  23 TRỊNH BẮC ANH 68A-101.xx Cặp áo thun
  24 PHAN PHI HÙNG 67A-092.xx Cặp áo thun
  25 ĐOÀN HỮU TÀI 51H-671.xx Dịch vụ rửa máy
  26 NGUYỄN VĂN SANG 67A-048.xx Dịch vụ rửa máy
  27 HUỲNH THANH LIÊM 68A-092.xx Dịch vụ rửa máy
  28 NGUYỄN PHÁT TIẾN 67A-148.xx Dịch vụ rửa máy
  29 HUỲNH THANH TUẤN 67A-101.xx Bao da chìa khóa
  30 TRẦN MINH HẢI 68A-033.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  31 NGUYỄN VŨ ĐẰNG 67A-105.xx Bơm điện Toyota
  32 NGUYỄN TRUNG DŨNG 65A-207.xx Dịch vụ vệ sinh nội thất
  33 HÀ TIỀN GIANG 67A-038.xx Dịch vụ vệ sinh ngoại thất
  34 NGUYỄN THÀNH NHÂN 71A-061.xx Cặp áo thun
  35 HUỲNH THỦ 83A-083.xx Cặp áo thun
  36 MÃ NGỌC TIỀN 94A-042.xx Cặp áo thun
  37 LÊ VĂN MINH 51C-803.xx Cặp áo thun
  38 NGUYỄN HOÀI NAM 68A-028.xx Cặp áo thun
  39 NGUYỄN TRƯỜNG SANH 94A-014.xx Cặp áo thun
  40 PHẠM VĂN HIỆP 64A-060.xx Cặp áo thun
  41 NGUYỄN MINH THÀNH 64A-097.xx Cặp áo thun
  42 NGUYỄN HẢI NAM 95A-041.xx Dịch vụ rửa máy
  43 LÊ HỒNG THÁI 65A-176.xx Dịch vụ rửa máy
  44 NGUYỄN THANH SƠN 95A-029.xx Dịch vụ rửa máy
  45 HUỲNH TIẾN ĐẠT 68A-182.xx Dịch vụ rửa máy
  46 NGUYỄN TRÍ THỨC 65A-098.xx Dịch vụ rửa máy
  47 TRẦN CHÍ NGUYÊN 84A-057.xx Dịch vụ rửa máy
  48 TRẦN QUỐC DUY THANH 68A-190.xx Dịch vụ rửa máy
  49 LÊ TRỌNG TOÀN 69A-051.xx Bao da chìa khóa
  50 NGUYỄN LÝ HOÀI TÂM 65A-111.xx Bao da chìa khóa
  51 NGÔ THANH HOÀI 66A-106.xx Bao da chìa khóa
  52 NGUYỄN THÁI YÊN 69C-064.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  53 NGUYỄN THÀNH SƠN 65A-100.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  54 PHAN QUỐC DÂN 66A-081.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  55 HUỲNH VĂN NAM 95A-070.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  56 NGUYỄN MẠNH TƯỜNG 64A-081.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  57 VÕ QUỐC THIỂU 83A-065.xx Bơm điện Toyota
  58 TRẦN VĂN BẰNG 68A-179.xx Dịch vụ vệ sinh ngoại thất
  59 HỒ TRUNG TÍN 66A-100.xx Cặp áo thun
  60 NGUYỄN THANH HẢI 67A-054.xx Dịch vụ rửa máy
  61 LƯƠNG THẮNG QUANG 67A-102.xx Bao da chìa khóa
  62 DƯƠNG MINH HẢI 67A-111.xx Bao da chìa khóa
  63 ĐOÀN HỒNG CHƯƠNG 68A-184.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  64 NGUYỄN THANH VIỆT 67A-031.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  65 NGUYỄN DUY TÂN 65L-3457xx Dịch vụ vệ sinh nội thất
  66 CAO NGỌC HẢI 65A-201.xx Dịch vụ phủ gầm chống gỉ
  67 NGUYỄN HỒNG LIÊN 83A-036.xx Cặp áo thun
  68 VÕ VĂN GIÁC 95A-030.xx Cặp áo thun
  69 NGUYỄN ĐĂNG KHÔI 83A-081.xx Cặp áo thun
  70 LÊ HOÀNG THY 65A-028.xx Cặp áo thun
  71 NGUYỄN NHỰT BÌNH 65A-098.xx Cặp áo thun
  72 PHẠM THÁI NGỌC VÂN 64A-06xx Cặp áo thun
  73 NGÔ CÔNG ĐỊNH 94A-062.xx Cặp áo thun
  74 PHẠM PHƯỚC HẢI 65A-197.xx Dịch vụ rửa máy
  75 VÕ VƯƠNG HÙNG PHI 65A-049.xx Dịch vụ rửa máy
  76 CHÂU HOÀNG MINH 69A-047.xx Dịch vụ rửa máy
  77 TRẦN CHẤN PHÁT 83A-111.xx Dịch vụ rửa máy
  78 ĐẶNG VĂN TOÀN 69A-033.xx Dịch vụ rửa máy
  79 HUỲNH MINH KHANG 84E-000.xx Dịch vụ rửa máy
  80 PHẠM THANH TÙNG 84A-002.xx Bao da chìa khóa
  81 NGUYỄN THỊ TỐ NGA 68A-112.xx Bao da chìa khóa
  82 GIANG HẢI ĐĂNG 67A-120.xx Bao da chìa khóa
  83 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 69A-034.xx Bao da chìa khóa
  84 NGÔ THANH VIỆT 65N-00xx Bao da chìa khóa
  85 HUỲNH KIM LONG 65A-257.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  86 TRƯƠNG NGỌC DIỆU QUANG 65A-233.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  87 ĐINH HỮU HẠNH 65A-137.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  88 LÊ THÁI HUY 83A-095.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  89 NGUYỄN VĂN HOẠT 68A-140.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  90 NGUYỄN HUY TÍN 66A-032.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  91 LAI HIẾU HƯNG 61A-744.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  92 PHẠM HOÀNG DŨNG 65A-013.xx Dịch vụ vệ sinh nội thất
  93 NGUYỄN VĂN KHẢI 65A-012.xx Dịch vụ phủ gầm chống gỉ
  94 TRẦN THANH EM 83A-080.xx Cặp áo thun
  95 HUỲNH VĂN NGHIỆM 68A-126.xx Bơm điện Toyota
  96 NGUYỄN TRUNG HẬU 66A-138.xx

  Dịch vụ vệ sinh ngoại thất

  97 NGUYỄN THANH SƠN 84A-050.xx Cặp áo thun
  98 NGUYỄN QUANG MINH 83A-101.xx Cặp áo thun
  99 MAI HUỲNH CHÍ THIỆN 64C-092.xx Cặp áo thun
  100 NGUYỄN VĂN PHƯƠNG 66A-084.xx Cặp áo thun
  101 NGUYỄN HOÀNG MINH 65A-032.xx Cặp áo thun
  102 VÕ HUỲNH PHÁI 68A-091.xx Dịch vụ rửa máy
  103 LÂM NINH 83A-108.xx Dịch vụ rửa máy
  104 NGUYỄN THANH NGUYỆN 65A-251.xx Dịch vụ rửa máy
  105 TRẦN XUÂN TRƯỜNG 66A-111.xx Dịch vụ rửa máy
  106 LÊ HỮU NGHĨA 68A-156.xx Dịch vụ rửa máy
  107 ĐẶNG VĂN VIỆT 60S-7899xx Dịch vụ rửa máy
  108 PHẠM HỮU LỘC 64A-085.xx Bao da chìa khóa
  109 NGUYỄN TUẤN KHANH 51A-494.xx Bao da chìa khóa
  110 VÕ BÁ LƯU 65A-114.xx Bao da chìa khóa
  111 TRẦN QUANG NHỰT 84A-001.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  112 NGUYỄN PHƯỚC ĐĂNG TRÌNH 65A-228.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  113 LÊ THANH CAO 84A-068.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  114 NGUYỄN PHƯỚC HIỂU 65A-267.xx Dịc vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  115 TRẦN SƠN THÀNH 65A-138.xx Bơm điện Toyota
  116 VÕ XUÂN MAI 84A-067.xx Dịch vụ vệ sinh nội thất
  117 NGUYỄN HỮU TÀI 86A-141.xx Dịch vụ vệ sinh ngoại thất
  118 LÊ TRUNG HIẾU 95A-074.xx Dịch vụ phủ gầm chống gỉ
  119 PHẠM THU HƯƠNG 65A-284.xx Cặp áo thun
  120 NGUYỄN VĨNH NGHI 67A-115.xx Cặp áo thun
  121 HUỲNH HUY HÀ 67A-081.xx Cặp áo thun
  122 NGUYỄN VĂN VÂN 67A-150.xx Cặp áo thun
  123 NGUYỄN THÁI DƯƠNG 67A-062.xx Dịch vụ rửa máy
  124 ĐÀO NGUYỄN VĨNH KHANG 65C-016.xx Dịch vụ rửa máy
  125 MAI QUANG THANH 66A-114.xx Bao da chìa khóa
  126 TRẦN THỊ PHƯƠNG TÚ 67A-068.xx Bao da chìa khóa
  127 TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH 68A-005.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  128 NGUYỄN MINH NHỰT 67A-157.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  129 TRẦN VĂN THUẬN 66A-083.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  130 PHAN VĂN THUẬN 65A-089.xx Cặp áo thun
  131 TRẦN THÁI 69A-030.xx Cặp áo thun
  132 LÊ HỮU TRIẾT 66A-133.xx Cặp áo thun
  133 TRẦN VĂN MINH 84A-034.xx Cặp áo thun
  134 HUỲNH THÁI BẢO NGỌC 64A-001.xx Cặp áo thun
  135 HUỲNH THANH TẤN 83C-02xx58 Cặp áo thun
  136 NGUYỄN VĂN ĐOÀN 71C-019.xx Cặp áo thun
  137 PHAN TRỌNG PHÚ 95A-064.xx Dịch vụ rửa máy
  138 ĐÀO THỊ NGỌC MAI 65A-284.xx Dịch vụ rửa máy
  139 HUỲNH HOÀNG NAM 68A-044.xx Dịch vụ rửa máy
  140 TÀO QUỐC HUY 95A-068.xx Dịch vụ rửa máy
  141 LÂM THANH HIỀN 83A-097.xx Dịch vụ rửa máy
  142 NGUYỄN QUỐC ĐOÀN 68A-171.xx Bao da chìa khóa
  143 ĐĂNG VĂN TRONG 51H-8940xx Bao da chìa khóa
  144 NGUYỄN THỊ HOÀNG LAN 65A-293.xx Bao da chìa khóa
  145 NGUYỄN ANH PHƯƠNG 83A-066.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  146 HUỲNH VĂN MINH 94A-057.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  147 DU CHÍ NGUYỆN 69A-064.xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  148 ĐOÀN NGỌC THẮNG 95A-014.xx Dịch vụ vệ sinh nội thất
  149 NGUYỄN MINH NHỰT 94C-060.xx Dịch vụ vệ sinh ngoại thất
  150 NGUYỄN XUÂN KIÊN 67A-104.xx Cặp áo thun
  151 TRẦN LÊ ĐỨC THỊNH 67A-030.xx Cặp áo thun
  152 HỒ ANH DŨNG 67A-085.xx Dịch vụ rửa máy
  153 VÕ HOÀNG SANG 66A-138.xx Dịch vụ rửa máy
  154 PHẠM DUY PHÚC 67A-013.xx Dịch vụ rửa máy
  155 NGUYỄN THỊ TUYẾT ANH RL4AB3GSxx2888507 Bao da chìa khóa
  156 LÂM HỮU NGHỊ 67A-02xx58 Bao da chìa khóa
  157 LÊ VĂN LUẬN 67A-101.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  158 MAI HOÀN SƠN 65A-184.xx Coupon trị giá 500.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo
  159 NGUYỄN PHI CƯỜNG RL4B28F3xx5111833 Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  160 NGUYỄN VĂN ÂN 67L-3024xx Dịch vụ cân chỉnh góc đặt bánh xe
  161 TRƯƠNG ANH DUY 51F-686.xx Bơm điện Toyota
  162 LÝ THANH TÂM 67A-012.xx Dịch vụ phủ gầm chống gỉ
  163 NGÔ CÔNG ĐỊNH 94A-062.xx Cặp áo thun
  164 ĐÀO VŨ PHƯƠNG 66A-102.xx Dịch vụ rửa máy
  165 LÊ HOÀNG THANH 84A-067.xx Dịch vụ rửa máy

Mọi thắc mắc xin liên hệ:
Hotline Toyota Cần Thơ: 0934.919.919
Hotline Toyota An Giang: 0767.818.818

Hoặc liên hệ:
Fanpage Toyota Cần Thơ: https://www.facebook.com/toyotacantho.tctc
Fanpage Toyota An Giang: https://www.facebook.com/toyotaangiang

Vẫn còn cơ hội dành cho Quý khách hàng với giải thưởng tháng siêu giá trị bao gồm:

Giải nhất Smart Tivi QLED Samsung 4K 65 inch trị giá 46,900,000
Giải nhì Điện thoại Iphone 12 Promax 128 GB Gold trị giá  31,690,000
Giải ba Máy tính bảng iPad 10.2 2020 4G Wi-Fi trị giá 14,990,000

Hãy nhanh chóng mang xe đến Toyota Cần Thơ hoặc Toyota An Giang để tham dự chương trình và có cơ hội trúng ngay các phần quà hấp dẫn.


Khuyến mãi tưng bừng - Mừng đại lễ

Quý khách sẽ nhận ngay cơ hội trúng thưởng may mắn từ Toyota Cần Thơ với các phần quà cực khủng và đẳng cấp từ 12/04/2021 đến hết 14/05/2021

Danh sách Khách Hàng trúng thưởng rước lộc đầu xuân l Toyota Cần Thơ l Toyota An Giang

TƯNG BỪNG NHẬN QUÀ - RƯỚC LỘC VỀ NHÀ Bắt đầu từ 17/02 tức mùng 6 Tết Toyota Cần Thơ trân trọng thông báo đến Quý khách hàng chương trình “Rước lộc đầu xuân” với nhiều phần quà hấp dẫn và có giá trị Khách hàng ký hợp đồng mua xe, hái lộc trúng thưởng 100%


/tin-tuc/danh-sach-khach-hang-trung-thuong-chuong-trinh-uu-dai-khuyen-mai-tung-bung-mung-dai-le